Boka tid:
035-12 44 45
Söndrumsvägen 29, 2:a vån
302 37 Halmstad

Rosfeber

Akut infektionssjukdom orsakad av streptokocker. Ofta är patienten högfebril och behöver läggas in för antibiotika (oftast penicillin) parenteralt.
Erysipelas
Publicerad: 2020-05-27
Skribent: Lorens Ek
Har du synpunkter eller frågor? Du når oss på halmstad@hudcenter.net