Visa diagnoser

Bensår

Sår på underben som ej läkt på 2 månader.

Orsak

Venösa sår: ödem pga varicer. Arteriella sår: arterioskleros. Diabetes: tryck pga nedsatt känsel. Var femte patient har sår med både arteriell och venös genes.

Förekomst

Prevalens 0,2 - 0,3%.

Lokalisation

• Sår på fot: diabetes och/eller arteriella sår

• Sår ovan anklar, ssk på insidan : ofta venösa sår

• Sår strax nedom knäet eller mitt på underbenet: överväg vaskulit eller hudtumör

Behandling

Vid ödem

• kompressionsbehandling

• med lågelastisk linda (t ex Comprilan), sitter dag såväl som natt, byte ca varannan dag

• med högelastisk linda (t ex Dauer), tages av till natten och lindas igen på morgonen

• Flerlager – t ex salvstrumpa + Coban

• Kompressionsstrumpa, grad II t ex Jobst

• Högläge, vadmuskelarbete

Vid arteriell eller synbar venös insufficiens

• Kärlkirurgisk bedömning inför ev operation

Vid Infektion

• Behandla med tabletter vid kliniskt sannolik infektion

• Tag då även odling (inte annars)

Vid vaskulit

• Sätt ut misstänkt utlösande läkemedel

• Överväg kortisontabletter

I samtliga fall

• Optimera nutrition, diabetesläge, rökstopp

• Tryckavlastning ett sår som är under tryck läker inte

• Överväg hudtransplantation

• Behandla eksem runt såret

• Skydda sårkanter

• Dokumentera sårstorlek! Rita av på genomskinligt papper, mät diameter, foto

Diagnos

• Sjukhistoria: rökning? Diabetes? Läkemedel? Nutrition?

• Palpera pulsar: om ingen kännbar puls på fotrygg så mät blodtryck med Doppler alt kärlkirurgisk undersökning

• Blodprover: diabetes, Hb, ev zink

• Ev hudbiopsi (vid misstänkt vaskulit eller hudtumör)

• Röntgen: vid misstänkt osteit (infektion i ben).

• Bakterieodling från sår: endast vid misstanke på infektion

• Ortopedteknisk bedömning: vid trycksår t ex på fötter vid diabetes

Publicerad: 2020-05-27
Skribent: Lorens Ek
Har du synpunkter eller frågor? Du når oss på hudcenterhalmstad@outlook.com