Visa diagnoser

Huvudlus

pediculosis capitis

Utseende

En huvudlus är ca 3 mm stor.

Behandling

Malation kutan lösning. Behandla endast patienter med konstaterade löss. Behandlingen

upprepas efter 8 dagar. Finkamning och rengöring av kammar viktigt.

Publicerad: 2020-05-26
Skribent: Lorens Ek
Har du synpunkter eller frågor? Du når oss på halmstad@hudcenter.net