Första maj byter vi till nummer 076 44 45 572
( 035 - 12 44 45 upphör )
Visa diagnoser

Svinkoppor

Impetigo

Orsak

Streptokocker grupp A och Stafylokocker Aureus.

Utseende

Honungsgula krustor på röda vätskande erosioner.

Lokalisation

Ofta ansikte, runt mun eller öron. På bålen ibland med blåsor (bullös impetigo).

Behandling

Tvätta bort krustor med ljummet vatten eller Alsollösning.Tvättning med tvål och vatten. Väteperoxid 2 gånger dagligen. Vid utbredd impetigo antibiotika per os.

Förlopp

Måttligt smittsamt, ofta mellan barn. Lätt att behandla.

Publicerad: 2020-05-27
Skribent: Lorens Ek
Har du synpunkter eller frågor? Du når oss på hudcenterhalmstad@outlook.com