Visa diagnoser

Växdermatit

Fytodermatit

Orsak

Växtsaft eller växtdelar från praktiskt taget alla växter kan ge upphov till hudbesvär. Björnloka ger tillsammans med solljus utslag. Primula är en klassisk form. Blommor.

Förekomst

Vanligt sommartid, under hela året hos blomsterintresserade samt hos arbetare i växthus.

Utseende

Rodnad, blåsor ofta strimformigt

Lokalisation

På platsen för kontakt med huden

Behandling

Som eksem.

Förlopp

Utslagen kan återkomma vid nästa kontakt.

Diagnos

Typiskt utseende.

Differentialdiagnoser

Andra kontaktallergiska orsaker, ljuseksem.

Publicerad: 2020-05-27
Skribent: Lorens Ek
Har du synpunkter eller frågor? Du når oss på hudcenterhalmstad@outlook.com